Další ročníky

Projekty > Namaluj do trávy > Ročník Namaluj do trávy
01.07. 2011 - 03.07. 2011 Praha-Karlovy Vary-Mar.Lázně

Setkání vedoucích/The leaders meeting

Namaluj do trávy/Draw to the grass 2011/The Leaders weekend

Ve dnech 1.-3.7.2011 proběhl tzv. víkend vedoucích /the leaders meeting/, náplň mítingu byla nabitá a proto jsme se snažil perfektně načasovat. Pro naše sdružení byla schůzka velice potřebná, abychom partnerům vysvětlili účel a smysl projektu. Podařilo se nám kromě několika problémů s ubytováním a počasím vše zvládnout a viděli jsme kromě noční Prahy a místa projektu v Mariánských Lázních také Karlovy Vary, kde probíhal mezinárodní filmový festival. V mariánských Lázních jsme ukázali ubytovací a stravovací kapacity, společenskou místnost a po pracovním obědě zbyl i čas na návštěvu místního miniatur parku. První fáze se tedy vydařila a těšíme se na projekt samotný v srpnu!

On 1-July 3, 2011 took place the weekend of leaders / the Leaders Meeting /, filling Meeting facilities were charged and therefore we tried to perfect timing. For our association meeting was very necessary to partners to explain the purpose and meaning of the project. We have succeeded except for a few problems with accommodation and weather things done and we have seen in addition to Prague by night and venue of the project also in Marienbad Karlovy Vary, where he ran international film festival. In Marienbad, we showed the accommodation and catering facilities, lounge and left after lunch time to visit local famous.  Miniaturpark. The first phase, therefore, was a success and look forward to the project itself in August!