Další ročníky

Projekty > Namaluj do trávy > Ročník Namaluj do trávy
18.08. 2011 - 29.08. 2011 Mariánské lázně/Marienbad

Namaluj do trávy/Draw to the Grass 2011

Druhý ročník výměny mládeže z pěti zemí programu, v rámci programu Mládež pro Evropu. Účastníci se pomocí travnatých sekaček a vlastního jednoduchého návrhu, který si připravovali doma, 10 dnů pokoušeli "namalovat" travnaté obrazce na různých městských plochách v Mariánských Lázních. Kromě "travnatých" workshopů se mladí účastníci zúčastnili několika výletů po Karlovarském kraji a v Praze. Navštívili město Loket, Karlovy Vary a pochopitelně i místní lázně a blízké lokality. Projekt byl skvěle načasován a k úspěchu samotnému pomohlo i nejlepší počasí celého léta, kdy teploty dosahovaly i 30 stupňů. Proto se muselo tvořit dopoledne nebo v pozdním odpoledni a často jsme proto s radostí navštěvovali i místní malebné pstruží jezero. Všichni účastníci byli nadšeni ze věech bodů programu, což je na výsledcíh zřejmé!

The international exchange project Draw to the Grass is a new project which goal is to involve our new and also traditional partners more actively in the process of selfexpression, to intensify their group creativity and thereby to unite symbolically all these exchange project groups around the main axis of the E. U. Youth for Europe programme.

    The project is prepared for five countries of the Programme (Poland, Germany, Romania and Czech Republic as an organizer) plus newly invited Turkey, of which invitation we consider positively challenging.   In a playfully ambitious way, this activity seeks the way to enrich the expressive skills of the participants through a new and interesting element in addition to the traditional part of the exchange project. We believe that a creation of grass figures and patterns on legally approved town surfaces could be easy and non-violently incorporated in a summer spa environment – and also welcomed by the local community at the same time. Except that, and on top of all traditional and added group programmes, this activity would leave a long-term European „grassy“ print in this place.

 

 

Daná akce je podporovaná z programu Mládež Evropské Unie a z  Čs.-něm. fondu budoucnosti.

 

tl_files/loga/logo_mladez-v-akci.pngtl_files/obrazky/namaluj_do_travy/2011 Marianske Lazne/fond.jpg

01.07. 2011 - 03.07. 2011 Praha-Karlovy Vary-Mar.Lázně

Setkání vedoucích/The leaders meeting

Namaluj do trávy/Draw to the grass 2011/The Leaders weekend

Ve dnech 1.-3.7.2011 proběhl tzv. víkend vedoucích /the leaders meeting/, náplň mítingu byla nabitá a proto jsme se snažil perfektně načasovat. Pro naše sdružení byla schůzka velice potřebná, abychom partnerům vysvětlili účel a smysl projektu. Podařilo se nám kromě několika problémů s ubytováním a počasím vše zvládnout a viděli jsme kromě noční Prahy a místa projektu v Mariánských Lázních také Karlovy Vary, kde probíhal mezinárodní filmový festival. V mariánských Lázních jsme ukázali ubytovací a stravovací kapacity, společenskou místnost a po pracovním obědě zbyl i čas na návštěvu místního miniatur parku. První fáze se tedy vydařila a těšíme se na projekt samotný v srpnu!

On 1-July 3, 2011 took place the weekend of leaders / the Leaders Meeting /, filling Meeting facilities were charged and therefore we tried to perfect timing. For our association meeting was very necessary to partners to explain the purpose and meaning of the project. We have succeeded except for a few problems with accommodation and weather things done and we have seen in addition to Prague by night and venue of the project also in Marienbad Karlovy Vary, where he ran international film festival. In Marienbad, we showed the accommodation and catering facilities, lounge and left after lunch time to visit local famous.  Miniaturpark. The first phase, therefore, was a success and look forward to the project itself in August!