Další ročníky

Projekty > Dotkni se Čech > Vybraný ročník
23.08. 2009 - 31.08. 2009 Litoměřice

Dotkni se Čech 2009

Výtvarně poznávací projekt Dotkni se Čech 2009, proběhl od 23. do 31.srpna 2009 v lokalitě Královského města Litoměřice, v místě zvaném Zahrada Čech, na známém soutoku řek Labe a Ohře.

Projekt byl podpořen Čs.-něm. fondem budoucnosti a částečně soukromým sektorem a byl otevřený pro aktivní mladé lidi s tvůrčími schopnostmi do 30 let. a realizovaný skupinou mladých lidí z obč.sdružení Kulturní Centrum MEANDR z Prahy 7.

Workshopy ve formě zápisů z výletu a volné tvorby byly zaměřeny na 2 okruhy: fotografie a počítačová grafika + video. Samotné téma nebylo nijak omezeno, ale kladli jsme důraz na pohled na obyvatele, krajinu. Účastníci ze zachycených materiálů, zkoušeli po skupinách filmový střih a počítačovou grafiku, z kterých ve výsledku vytvořily zajímavé grafiky. a připomenutí místní lokality, jejich zajímavostí, historických faktů a pod.

Smyslem projektu Dotkni se Čech, bylo prostřednictvím pohledu zvenčí, zaznamenat stěžejní momenty s prožitkem v atmosféře přátelství, kultivovaného vyžití, v poznání místa a krajiny s propojením na další projekty v jiné zemi. Organizátoři ho hodnotí jako úspěšný, i když loňská finanční krize ovlivnila celkový počet účastníků a museli omezit i programovou náplň projektu. Nakonec díky skvělému počasí a vhodně načasovanému datu, se jej podařilo propojit se souběžně probíhajícím filmovým festivalem v místě.

Projektu se zúčastnila mládež z Česka, Německa a Polska.