Další ročníky

Projekty > Dotkni se Čech > Vybraný ročník
07.08. 2008 - 18.08. 2008

Dotkni se Čech 2008

Letní výtvarný projekt Dotkni se Čech 2008, pro 5 zemí programu E.U. „Mládež v akci“, proběhl 7. do 18.srpna 2008 v lokalitě Želiv na Vysočině, poblíž Humpolce, v místě známého premonstrátského kláštera a dvou vodních nádrží Želivka a Trnávka.

Projekt byl podpořen grantovým programu Evropské Unie „Mládež pro Evropu“ a byl otevřený pro aktivní mladé lidi s tvůrčími schopnostmi do 30 let. a realizovaný skupinou mladých lidí z obč.sdružení Kulturní Centrum MEANDR z Prahy 7.

Workshopy ve formě zápisů z výletu a volné tvorby byly zaměřeny na 4 okruhy: fotografie/video/kresba/sochání. Samotné téma nebylo nijak omezeno, ale kladli jsme důraz na pohled na obyvatele a krajinu a připomenutí místní lokality.

Smyslem projektu Dotkni se Čech, bylo prostřednictvím pohledu zvenčí, zaznamenat stěžejní momenty pobytu a prožít deset dnů v atmosféře přátelství, kultivovaného vyžití, v poznání místa a krajiny a propojení s dalším projektem v jiné zemi.

Organizátoři ho hodnotí jako úspěšný, s dostatečně naplněným programem a výbornou skupinou 26 mládežníků, kteří se úžasně doplňovali a podporovali.

Projektu se zúčastnily tyto země: Lotyšsko, Německo, Polsko, Portugalsko a domácí Česká republika.