Historie a idea

Občanské sdružení Kulturní Centrum MEANDR bylo založeno v roce 2004 a je nezávislou a otevřenou apolitickou organizací s právní subjektivitou, která vznikla na základě kulturních a uměleckých iniciativ směřující k oživení prostoru holešovického meandru, kulturního života v dané lokalitě území Prahy a k propojení jejich rozmanitých kulturních a uměleckých kontaktů mezi podobnými kulturními enklávami v Čechách, příhraničních zemích a v E.U.