Další ročníky

Projekty > Eskapády

Eskapády

Projekt Eskapády naplňuje ideu KC Meandr, informovat a spojovat aktivní mladé lidi z organizací podobného zaměření v kultuře, české historii a její přítomnosti v současné Evropě. Ideu se snažíme realizovat prostřednictvím filmových představení, která vhodně doplňují nastíněná historická fakta a kulturní témata, spojena se zajímavými přednáškami a návštěvami vytipovaných kulturních institucí a památek.

Tento projekt, resp. představení a přednášky, jsou přitom otevřeny i pro veřejnost a je napojen na informační pražské a celo-české kulturní zpravodaje, které o něm informují, a stejně tak se veřejnost seznamuje i před samotným představením o záměrech a o smyslu projektu.

V průběhu projektu chceme mladé lidi v menších workshopech motivovat k otevřenému výtvarnému nebo psanému projevu, který by je nenásilně vedl k dialogu o současné Evropě a k navázaní trvalých kontaktů pro další výměnné aktivity ve svých zemích.