Ročníky

Projekty > Dotkni se Čech

Dotkni se Čech

Letní výtvarný projekt Dotkni se Čech pro 5 zemí programu E.U. "Mládež v akci" probíhá v lokalitě Želiv na Vysočině, poblíž Humpolce, v místě známého premonstrátského kláštera a dvou vodních nádrží Želivka a Trnávka.

Smyslem projektu Dotkni se Čech, bylo prostřednictvím pohledu zvenčí, zaznamenat stěžejní momenty pobytu a prožít deset dnů v atmosféře přátelství, kultivovaného vyžití, v poznání místa a krajiny a propojení s dalším projektem v jiné zemi.

Projekt byl podpořen grantovým programu Evropské Unie „Mládež pro Evropu“ a byl otevřený pro aktivní mladé lidi s tvůrčími schopnostmi do 30 let. a realizovaný skupinou mladých lidí z obč.sdružení Kulturní Centrum MEANDR z Prahy 7.

Workshopy ve formě zápisů z výletu a volné tvorby byly zaměřeny na 4 okruhy: fotografie/video/kresba/sochání. Samotné téma nebylo nijak omezeno, ale kladli jsme důraz na pohled na obyvatele a krajinu a připomenutí místní lokality.

Organizátoři ho hodnotí jako úspěšný, s dostatečně naplněným programem a výbornou skupinou 26 mládežníků, kteří se úžasně doplňovali a podporovali.

Projekt se zúčastnili tyto země: Lotyšsko, Německo, Polsko, Portugalsko a domácí Česká republika

Místo konání

Dotkni se Čech Místo se nachází 95 km jihovýchodně od Prahy a jmenuje se Želiv. Je to menší městečko na soutoku řek Želivka a Trnávka a obě řeky daly jméno i dvěma středně velkým přehradám, které tu v létě mají podíl na cestovním ruchu a tak se stává letoviskem. To hlavní co v obci dominuje je klášter premonstrátů z 12.století, který patří k nejrozsáhlejším a nejstarším komplexům v Čechách.

Naplánováno je mnoho aktivit jako jízda na kole, turistika, plavání, tanec pod širým nebem, letní kino a tzv. národní večírky zaměřené na kulturu zúčastněných zemí.

Ubytování v komplexu několika obytných chat, v jednoduchých ale pohodlných 4-6 lůžkových pokojích s WC a sprchami, v místě hřiště, jídelna a společenská místnost,dále restaurace s malým barem.

Pro další informace a fotografie místa viz www.obeczeliv.cz

Workshopy

Workshopy budou vedeny zkušenými lektory, kteří se budou zaměřovat na vyzdvižení vlastní kreativity, nápadů a svobodného přístupu k tvorbě u jednotlivých účastníků. Cílem není jen samostatnost jednotlivce, ale i možnost realizovat se v kolektivní otevřenosti vůči ostatním. Každý si může vyzkoušet postupy v jiných než přihlášených sekcích a naučit se základy jednotlivých technik. Výsledné práce budou vystaveny na závěrečné prezentaci a budou představeny i na internetu.

  • Fotografie je zaměřena na klasickou černobílou fotografii středního formátu filmu 120. Možné je použití diapozitivů filmu 135 s koncepcí většího souboru a jeho další projekce. Materiály se vyvolají v černé komoře, která se postaví jako samostatný workshop přímo na místě
  • Akvarel a kresba se bude zaměřovat na práci v plenéru. Inspirací nemusí být jen krajina, vítana jsou i více imaginativní téma
  • Video je volným prostředkem k dokumentaci projektu a všech činností mapující pohyb každého jednotlivce v krajině Čech

Všechny potřebné materiály a náčiní budou k dispozici na místě.